$title_bar

$title_bar

$title_bar

$title_bar

$title_bar
$title_bar
Cơ Cấu Tổ Chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

Sơ đồ tổ chức của Công Ty TNHH SX TM Thanh Thuỷ được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một thương hiệu Thanh Thuỷ đẳng cấp và vững mạnh.

 

chan-ra-thanh-thuy


 

Copyright @ 2017 CÔNG TY TNHH SX TM THANH THỦY. All rights reserve.