ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Tin tức

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

23-08-2019 08:36:04 AM

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Những điều khoản sử dụng này quy định việc sử dụng của bạn đối với website mang tiên miền www.chanrathanhthuy.com thuộc quyền khai thác của Công Ty TNHH TM SX Thanh Thủy. Việc bạn sử dụng website này đồng nghĩa với việc chấp thuận những các điều khoản, điều kiện ghi nhận tại Chăn Ra Thanh Thủy.
 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các nội dung thể hiện tại đây, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hình ảnh, bố trí (sau đây gọi chung là "Tài Liệu") thuộc quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền khai thác sử dụng của Chăn Ra Thanh Thủy đối với quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền khác theo quy định pháp luật.


Bạn được sử dụng các Tài Liệu đăng tải trên website này cho mục đích tiêu dùng cá nhân, không vì mục đích thương mại và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phi thương mại. Việc sao chép, sửa đổi một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, nhượng lại quyền, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản thành viên liên quan của Chăn Ra Thanh Thủy. Trích dẫn nguồn từ website này là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng bất cứ Tài liệu nào của chúng tôi.
 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chăn Ra Thanh Thủy sẽ không chịu bất cứ thiệt hại hay trách nhiệm nào phát sinh do việc sử dụng hay không thể sử dụng website của chúng tôi. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải virus có thể lây nhiễm vào thiết bị của bạn, thiết bị điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại bị hư hỏng hay các sự cố kết nối khác không có khả năng truy cập internet của quý vị, việc truy cập trái phép, lỗi hệ điều hành hay bất kỳ rủi ro nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hay thiệt hại nào phát sinh liên quan đến giới hạn trách nhiệm trên. Chúng tôi cũng không chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các thông tin, tài liệu được đăng tải cho dù được cung cấp bởi Chăn Ra Thanh Thủy hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 

 

Tin mới nhất

Copyright @ 2017 CÔNG TY TNHH SX TM THANH THỦY. All rights reserve.